Nu aveți încă un cont? Crează nou

Setări

Contextul juridic al software-ului second-hand

  • Legalitate

8. 2. 2022

Avantajele cumpărării de software second-hand sunt clare, dar atunci când cineva aude pentru prima dată despre acest concept, de multe ori pune la îndoială legalitatea produselor. Permiteți-ne să vă ghidăm prin contextul juridic al software-ului second-hand, astfel încât să vă puteți convinge singuri că nu există niciun motiv de îngrijorare în această privință dacă toate condițiile sunt îndeplinite.

Vă rugăm să rețineți că toate informațiile de pe această pagină se aplică numai în Spațiul Economic European (statele membre ale UE și AELS).

Ce spune legea despre vânzarea de software second-hand?

Situația privind contextul juridic al software-ului second-hand s-a dezvoltat treptat de-a lungul timpului. În cele din urmă, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a luat o decizie foarte clară în 2012 care a confirmat că este legal să vinzi software deținut anterior.

Decizia CJUE în Cazul C-128/11 UsedSoft GmbH v Oracle International Corp. spune că „Un autor de programe pentru calculator nu se poate opune revânzării licențelor sale „de ocazie” care permite utilizarea programelor sale descărcate de pe internet. Dreptul exclusiv de distribuție a unei copii a unui program pentru calculator acoperită de o astfel de licență se epuizează la prima sa vânzare.”

Aceasta înseamnă că vânzarea produselor software „folosite” și redundante este legală. Această hotărâre a creat un cadru legal și sigur pentru întreaga Uniune Europeană, asigurând o concurență loială și sănătoasă pe piața europeană.

Decizia mai precizează că:

  • Software-ul perpetuu poate fi comercializat liber = dreptul de proprietate poate fi transferat de la un cumpărător la altul.
  • Drepturile de distribuție ale producătorului sunt epuizate la prima vânzare a software-ului. Clienții care au cumpărat un program pentru calculator pe o piață liberă au dreptul de a utiliza software-ul cumpărat și apoi de a-l vinde ulterior (de exemplu, unui broker de software, cum ar fi Forscope), cu condiția să îl dezinstaleze și să nu îl mai folosească.
  • Chiar dacă revânzarea unui software este interzisă în mod expres printr-un contract de licență încheiat între producător (= titularul drepturilor de autor) și primul cumpărător, producătorul nu se poate opune revânzării acestei copii. Contractul de licență este supus legii europene și punctele care sunt în conflict cu legea europeană sunt nule.
  • Nu există nicio diferență între modurile de distribuție. Software-ul poate fi distribuit pe un suport fizic (de exemplu, CD, DVD) sau online (digital). Deținătorul drepturilor de autor nu poate solicita o remunerație pentru revânzarea ulterioară a copiei software, deoarece remunerația corespunzătoare a fost obținută în timpul primei vânzări.

Dacă doriți să aflați mai multe, consultați istoricul juridic al software-ului second-hand

Condiții pentru transferul de proprietate asupra software-ului

După cum puteți vedea din informațiile de mai sus, vânzarea de software second-hand este legală. Cu toate acestea, trebuie să țineți cont de faptul că transferul de proprietate trebuie să îndeplinească în continuare condiții clar stabilite.


Produse perpetue, fără abonamente
Posibilitatea de a transfera proprietatea nu se aplică în cazul abonamentelor, deoarece achizitorul nu este proprietarul produsului (software-ul este închiriat doar pentru o perioadă limitată de timp).


Plata integrală
Achizitorul nu devine proprietarul produsului software decât după ce îl plătește integral.


Neutilizarea de către proprietarul inițial
Primul proprietar nu încetează să fie proprietarul produsului software decât atunci când îl dezinstalează și îl face inutilizabil pentru el însuși.


Numai în UE și în SEE
Condițiile de revânzare diferă de la o țară la alta, iar UE poate controla numai condiţiile pentru produsele care au fost vândute pentru prima dată și care sunt comercializate pe piața sa.


Ce se va întâmpla în cazul unui audit software?

În cazul unui audit software, este important să aveți toată documentația necesară pentru produsele software second-hand pe care le-ați achiziționat. Dacă nu o faceți, vă expuneți organizația la un risc ridicat de amendă. Compania noastră asigură documentația completă a proprietății pentru produsele pe care le oferim (declarație de dezinstalare, factură și alte documente cerute de lege), precum și asistență pentru audit, dacă este necesar, așa că nu aveți de ce să vă faceți griji. Nu am întâlnit niciodată nici măcar un singur caz de decizie negativă într-un audit software al produselor pe care le oferim. Puteți citi mai multe despre audituri în articolul nostru.

Ce spune presa despre legalitatea software-ului second-hand?

Curtea de Justiție a UE: Vânzarea de licențe software second-hand este în regulă.

Curtea Europeană de Justiție spune că regula se aplică atât copiilor de software de pe suport fizic, cât și celor descărcat de pe Internet. De asemenea, instanța a mai spus că, odată ce o companie de software vinde "o copie a unui program de calculator", "dreptul său exclusiv de distribuție" este eliminat, deschizând calea pentru alte companii de a vinde licențele folosite.

Citiți întregul articol aici (în limba engleză)

Asta înseamnă că, în conformitate cu legislația UE, companiile de software nu au dreptul să împiedice utilizatorii să vândă descărcările lor digitale către alții; efectiv, drepturile distribuitorului de software de a controla distribuția sunt epuizate după prima vânzare.

Deci, dacă descărcați un software, îl puteți revinde în mod efectiv - atâta timp cât ștergeți copia pe propriul hard disk.

Citiți întregul articol aici (în limba engleză)

Cea mai înaltă instanță din Europa a decis că tranzacționarea licențelor de software "folosite" este legală și că autorul unui astfel de software nu se poate opune revânzării. Această hotărâre creează un precedent pentru tranzacționarea licențelor software second-hand pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Citiți întregul articol aici (în limba engleză)

Istoricul juridic al software-ului second-hand

În cazul în care doriți să aflați mai multe despre principalele hotărâri judecătorești și directive ale UE care au influențat situația de pe piața software-ului second-hand, consultați prezentarea generală de mai jos.


2000

Curtea Federală de Justiție din Germania a decis că un program pentru calculator (versiune OEM), care a fost introdus pe piață de către producător sau cu acordul acestuia, poate fi distribuit în continuare chiar și fără hardware-ul asociat.

Decizia Curții Federale de Justiție din 6 iulie 2000, dosar nr. I ZR 244/97 (în limba germană)


2001

Directiva 2001/29/CE a UE publicată în mai 2001 a armonizat epuizarea drepturilor de autor pe care se bazează întregul concept de software second-hand.

„Prima vânzare a originalului unei opere sau a unor copii ale acesteia în cadrul Comunității de către titularul dreptului de autor sau cu consimțământul acestuia epuizează dreptul de a controla revânzarea acestuia în cadrul Comunității.”

– Extras din Directiva UE 2001/29/CE


2005 

În cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden (Olanda) în case C-41/04 Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV/Staatssecretaris van Financiën (în limba engleză) din mai 2005 se arată că:

Prima vânzare a copiei unui program pentru calculator în cadrul Comunității de către titularul dreptului sau cu consimțământul acestuia epuizează dreptul de distribuție a acestei copii în Comunitate [articolul 4 litera (c) a doua propoziție din Directiva 91/250]. În consecință, primul achizitor poate transfera efectiv proprietatea reprodusă către o terță parte fără a fi nevoie de consimțământul autorului. Așadar, primul achizitor poate dispune de bunuri corporale în calitate de proprietar.

În calitate de achizitor legal al suportului de date original, un terț este, de asemenea, autorizat să utilizeze programul înregistrat pe suport în conformitate cu scopul pentru care a fost conceput. Interdicția contractuală privind transferul dreptului de utilizare pe care producătorul a convenit-o cu primul cumpărător nu este obligatorie pentru terți.


2006

Tribunalul regional din Hamburg a confirmat că epuizarea drepturilor de autor se aplică și în cazul copiilor individuale ale unui program de calculator achiziționate prin intermediul acordurilor de licențiere de volum ale Microsoft.

Hotărârea Tribunalului regional din Hamburg în case 315 O 343/06 (în limba germană)


2009

„Prima vânzare a copiei unui program pentru calculator în cadrul Comunității de către titularul dreptului sau cu consimțământul acestuia epuizează dreptul de distribuție a acestei copii în Comunitate, cu excepția dreptului de a controla închirierile ulterioare ale programului pentru calculator sau ale unei copii a acestuia.”

Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului


2012

„Un autor de programe pentru calculator nu se poate opune revânzării licențelor sale „de ocazie” care permite utilizarea programelor sale descărcate de pe internet.”

„Dreptul exclusiv de distribuție a unei copii a unui program pentru calculator acoperită de o astfel de licență se epuizează la prima sa vânzare.”

Pe de altă parte, epuizarea dreptului de distribuție se extinde asupra copiei programului pentru calculator vândute, astfel cum a fost corectată și actualizată de către titularul dreptului de autor.”

„În plus, Curtea precizează că dobânditorul inițial al unei copii materiale sau imateriale a unui program pentru calculator, cu privire la care dreptul de distribuție al titularului dreptului de autor este epuizat, trebuie să facă inutilizabilă copia descărcată pe calculatorul său în momentul revânzării acesteia.”

Decizia Curții de Justiție, case C-128/11, UsedSoft GmbH/Oracle International Corp.


2014 

Curtea Federală de Justiție Germană a decis că licențele individuale care sunt vândute prin modalitatea de licențiere în volum, dar sunt separate și au drepturi de utilizare independente, pot fi divizate și revândute unor cumpărători diferiți.

Decizia Curții Federale de Justiție din 11 decembrie 2014, dosar nr. I ZR 8/13 (în limba germană)


2016

Achizitorul inițial al unei copii de program pentru calculator, însoțită de o licență de utilizare nelimitată, poate revinde acea copie și licența sa unui nou achizitor.

Decizia Curții de Justiție, case C-166/15, Aleksandrs Ranks și Jurijs Vasievics (în limba engleză).


2016

În decizia sa din martie 2016, Camera de Achiziții Publice din Westfalia a evaluat un caz în care mai multe principii de bază ale achizițiilor publice au fost încălcate de către partea care a organizat licitația (care a exclus de fapt furnizorii de software second-hand de la participare). Camera, printre altele, a declarat că:

Solicitarea unui anumit tip de contract [SelectPlus între BMI și Microsoft în acest caz], care permite doar anumitor producători să participe la licitație, contravine principiilor legislației privind achizițiile publice, cum ar fi concurența loială, transparența și tratamentul egal.

Cerința ofertantului de a solicita „licențe noi”, excluzând astfel „licențele folosite”, încalcă în mod direct legislația germană privind achizițiile publice.

Determinarea unei origini, a unui produs sau a unei tehnologii specifice este interzisă în temeiul legislației privind achizițiile publice. Ofertantul este obligat să stabilească obiectul achiziției în mod neutru din punct de vedere al produselor.

Specificația tehnică nu poate face referire la o anumită producție, origine, marcă, brevet, tip etc., în cazul în care acest lucru favorizează sau exclude anumite întreprinderi sau anumite produse. În cazul în care obiectul achiziției nu poate fi descris cu suficientă precizie și într-un mod general ușor de înțeles, acesta trebuie să includă mențiunea „sau echivalent”.

– Camera de Achiziții Publice din Westfalia, Germania, decizia din 1 martie 2016, VK 1 - 02 / 16 (în germană)


Produsul a fost adăugat în coș