Nu aveți încă un cont? Crează nou

Setări

Politica de confidențialitate și informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

16. 2. 2022

REZUMAT DE BAZĂ

Forscope a.s. efectuează prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, așa cum este necesar în vederea îndeplinirii Contractului de achiziție (sau în vederea implementării măsurilor luate înainte de încheierea unui astfel de Contract de achiziție) și, de asemenea, efectuează prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, care este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor de drept public ale acestei companii.

1. IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE ADMINISTRATORULUI

1.1. Administratorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este compania Forscope a.s., cu sediul social la Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Brno, nr. de înregistrare: 048 85 414 la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Regional din Brno, Secțiunea B, Mențiunea 8720 (denumită în continuare „Administratorul”).

1.2. Datele de contact ale Administratorului sunt următoarele: adresa de livrare Lidická 81, 602 00 Brno, Republica Cehă, adresa de e-mail [email protected].

1.3. Administratorul nu a numit un responsabil cu protecția datelor.

2. TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este faptul că această prelucrare este necesară pentru:

2.1.1.  îndeplinirea Contractului de achiziție dintre dumneavoastră și Administrator sau pentru punerea în aplicare de către Administrator a unor măsuri înainte de încheierea unui astfel de Contract de achiziție în sensul articolului 6, alineatul 1, litera b) din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/UE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „Regulamentul”);

2.1.2. respectarea obligațiilor legale aplicabile Administratorului în sensul articolului 6, alineatul 1, litera c) din Regulament, și anume, în special, îndeplinirea obligațiilor impuse Administratorului prin reglementări legale cu caracter general obligatoriu, în special Legea nr. 235/2004 privind taxa pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 586/1992 privind impozitul pe venit, cu modificările ulterioare, și Legea nr. 563/1991 privind contabilitatea, cu modificările ulterioare.

3. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1. Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este executarea Contractului de achiziție sau punerea în aplicare a măsurilor de către Administrator înainte de încheierea unui astfel de Contract de achiziție și îndeplinirea de către Administrator a obligațiilor de drept public aferente.

3.2. Nu există o decizie individuală automată a Administratorului în sensul articolului 22 din Regulament.

4. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4.1. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata efectelor drepturilor și obligațiilor în temeiul Contractului de achiziție, precum și pentru perioada necesară în scopul arhivării, în conformitate cu reglementările legale cu caracter general obligatoriu relevante, dar nu mai mult decât pentru perioada specificată în reglementările legale cu caracter general obligatoriu.

5. ALȚI DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1. Alți destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi persoanele care furnizează servicii tehnice pentru Administrator în conformitate cu instrucțiunile Administratorului (operatori de date cu caracter personal), inclusiv operarea software-ului și stocarea datelor, precum și persoanele care asigură comunicarea cu clienții sau potențialii clienți ai Administratorului.

5.2. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din reglementările legale pot fi, de asemenea, organismele de administrare financiară sau alte autorități relevante în cazurile în care administratorii impun reglementări legale cu caracter general obligatoriu.

5.3. Administratorul nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către o țară terță (către o țară din afara UE) sau către o organizație internațională.

6. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

6.1. În condițiile stabilite în Regulament, aveți dreptul de a solicita Administratorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de a vă corecta sau șterge datele cu caracter personal sau de a restricționa prelucrarea acestora, precum și dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

6.2. În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a încălcat sau încalcă Regulamentul, aveți, printre altele, dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere.

6.3. Nu aveți obligația să furnizați date cu caracter personal. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este o cerință necesară pentru încheierea și executarea Contractului de achiziție și fără furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este imposibilă încheierea Contractului de achiziție sau îndeplinirea acestuia de către Administrator.

Produsul a fost adăugat în coș