Nu aveți încă un cont? Crează nou

Setări

Termeni și Condiții

1) Datele de identificare a Vânzătorului: 

Denumire: RA Software s.r.o. 
Sediu: Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, Republica Cehă 
Nr. de identificare al companiei: 04885414 
Nr. TVA: CZ04885414 
(Denumit în continuare "Vânzătorul") 

2) Prevederi generale 

2.1 Acești “Termeni și Condiții” (denumiți în continuare "Termeni și Condiții") ale Vânzătorului modifică drepturile și obligațiile reciproce generate de/sau privitoare la contractul de vânzare-cumpărare (denumit în continuare "contract de vânzare-cumpărare") încheiat intre Vânzător și altă persoană (denumit în continuare “Cumpărător”) prin magazinul online al Vânzătorului. Magazinul online este operat de către Vânzător prin website-ul – www.forscope.ro (denumit in continuare "Websiteul"), și prin intermediul interfeței website (denumită în continuare “interfața website”).

2.2 Cumpărătorul poate fi:

2.2.1 Consumator, care are toate drepturile descrise în continuare, oricând beneficiind de cel puțin minimul garantat de legislaţia naţională.

2.2.2 Persoană juridică /profesionist neconsumator, relația dintre Cumpărător și Vânzător (daca nu este specificat în acești Termeni și condiții) este reglementată de art. 1751 alin. 1 al Legii nr. 89/2012 Colecția de legi, Codul civil ceh (denumit în continuare "Codul Civil")

2.3 Acești Termeni și condiții sunt parte integrală a Contractului de Vânzare - Cumpărare. Prin furnizarea comenzii, Cumpărătorul declară că este de acord cu Termenii condițiile și le accepta.

2.4 Toate documentele sunt transmise Cumpărătorului la adresa sa de postă electronică așa cum este prevăzută în contul său de utilizator sau în comanda (în cazul în care comanda nu este trimisa prin intermediul contului de utilizator al Cumpărătorului).

2.5 Acești Termeni și Condiții pot fi modificați prin Contract de Vânzare - Cumpărare individual. Prevederile modificate prin Contractul de Vânzare - Cumpărare individual prevalează Termenilor și condițiilor.

2.6 Acest contract este creat, interpretat, aplicat și supus legilor Republicii Cehe, fără a se recurge la regulile privind conflictul de legi.

2.7 Toate disputele generate de / sau privind acest Contract de Vânzare - Cumpărare, care include acești Termeni și Condiții se supun instanței cu competența generală asupra Vânzătorului.

2.8 „Termeni și Condiții” pot fi modificați de către Vânzător. Această prevedere nu trebuie să afecteze drepturile și obligațiile generate după perioada de aplicabilitate a versiunii anterioare a Termenilor și Condițiilor. Cumpărătorul care nu este de acord cu schimbarea Termenilor și Condițiilor este obligat sa îl notifice pe Vânzător cu privire la dezacordul său privind modificarea „Termenilor și Condițiilor” sau să denunțe unilateral contractul pentru acest temei. Versiunea curenta a Termenilor și Condițiilor este disponibila pe website-ul Vânzătorului și este trimisa, de asemeni, prin e-mail simultan cu confirmarea comenzii.

3) Produse 

3.1 În cadrul acestor Termeni și Condiții termenul „Bunuri” are acest sens: parola pentru licența software distribuită Cumpărătorului digital sau efectiv, în mod fizic.

3.2 Orice exemple, desene, reclame produse de către Vânzător și orice ilustrații conținute în cataloagele Vânzătorului sunt produse pentru unicul scop de a furniza o imagine aproximativă a Bunurilor descrise în acestea. 

4) Procedura de comanda 

4.1 Consumatorul trebuie să completeze comanda în scopul efectuării unei comenzi. Comanda poate fi plasata printr-un cont de utilizator, e-mail sau prin telefon. Comanda necesită în principal următoarea informație:

4.1.1 Bunurile comandate – cantitate, versiune, variante, daca este posibil.

4.1.2 Modalitatea plății Bunurilor comandate, detaliile modului de livrare dorit pentru Bunurile comandate.

4.1.3 Informații cu privire la costurile asociate cu livrarea Bunurilor (aceste informații sunt denumit în continuare “comanda”).

4.2 Vânzătorul are întotdeauna dreptul să solicite Cumpărătorului informații suplimentare (de exemplu în forma scrisa sau telefonic), în special cu privire la cantitatea de Bunuri, prețul de cumpărare, costul estimat al transportului.

4.3 Contacte pentru comandă:

4.4 Program de funcționare: non-stop pentru comanda prin e-mail și website, programul de funcționare pentru serviciu pentru clienți este publicat pe website.

5) Încheierea contractului 

5.1 Comanda se consideră acceptată atunci când Vânzătorul emite o acceptare scrisă (denumita în continuare “Acceptarea comenzii”) transmisă Cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail inclusă în Comanda sa.

5.2 Vânzătorul este obligat sa emită și să transmită Acceptarea comenzii în termen de 48 de ore după ce Comanda a fost comunicata de către Cumpărător Vânzătorului sau Comanda este considerată revocată.

5.3 După predarea Acceptării comenzii Cumpărătorului, Contractul de Vânzare - Cumpărare poate fi modificat numai prin acordul ambelor părți.

5.4 Daca Cumpărătorul este consumator, Contractul de Vânzare - Cumpărare este emis în limba română, în celelalte cazuri Contractul de Vânzare - Cumpărare este emis limba română, engleză sau cehă.

5.5 Originalul Contractului de Vânzare - Cumpărare se păstrează în arhiva Vânzătorului pe o durata de 5 ani.

5.6 Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra Bunurilor prin plata integrala a prețului de cumpărare.

6) Documente 

6.1 Toate documentele privitoare la procedura de contractare și exemplarul original al Contractului de Vânzare - cumpărare sunt arhivate de către Vânzător în format electronic.

7) Contul utilizatorului 

7.1 Contractul de Vânzare – Cumpărare poate fi realizat prin intermediul contului utilizatorului deținut de către Consumator. Contractul de vânzare - cumpărare poate fi realizat și fără folosirea unui cont al utilizatorului.

7.2 Cumpărătorul poate accesa propria interfața a utilizatorului după înregistrarea pe website-ul Vânzătorului. De la interfața (denumită în continuare “cont de utilizator”) sa de utilizator, Cumpărătorul poate comanda bunuri.

7.3 Atunci când creează contul utilizatorului în website și comandă Bunuri, Cumpărătorul este obligat să furnizeze informații sincere și corecte. Cumpărătorul este obligat să păstreze toate datele furnizate în contul utilizatorului corecte și actualizate. Datele furnizate de către Cumpărătorul în contul utilizatorului și în timpul procedurii de comandă se presupun, de către Vânzător, că sunt corecte și actuale.

7.4 Accesul la contul utilizatorului este protejat cu numele utilizatorului și parola. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea privind informaţiile necesare accesului la contul utilizatorului.

7.5 Cumpărătorul nu trebuie să permită folosirea contului utilizatorului de către terți.

7.6 Vânzătorul nu este răspunzător pentru prejudiciile produse de încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 7.4 și 7.5. ale acestor Termeni și Condiții.

7.7 Vânzătorul poate șterge contul utilizatorului, în special dacă acesta nu a fost folosit în ultimii doi ani, sau dacă a încălcat Cumpărătorul obligațiile care îi incumbă, generate de Contractul de Vânzare - Cumpărare (inclusiv „Termenii și Condiții”).

7.8 Cumpărătorul este de acord cu faptul că uneori contul utilizatorului nu este accesibil, de obicei când hardware-ul și software-ul Vânzătorului sunt supuse mentenanței de către aceasta sau de către terți.

8) Preț 

8.1 Interfața web furnizează informații despre Bunuri, inclusiv prețurile bunurilor individuale. Prețurile Bunurilor includ TVA și toate taxele. Prețurile Bunurilor sunt valabile atâta timp cât sunt afișate pe website. Această prevedere nu limitează dreptul Vânzătorului de a încheia Contract de Vânzare - Cumpărare în condiții negociate individual.

8.2 Prețul afișat pe website nu include ambalajul și costul transportului, și nici spezele pentru tipul de plata ales. Costuri suplimentare pot fi aplicabile.

8.3 Prețul recomandat afișat pe Website declara prețul care poate fi același pentru produsul obținut de pe piața.

8.4 Daca prețul produsului se modifică în timp ce comanda este procesată, Cumpărătorul va plăti prețul care a fost valabil în momentul efectuării comenzii.

9) Garanție 

9.1 Vânzătorul furnizează un Formular de Garanție la: https://www.forscope.ro/reclamatii-si-returnari/

9.2 Ca probă a cumpărării, pentru procedura de garanție, va rugam să păstrați toate materialele și accesoriile furnizate împreuna cu produsul, în special factura.

9.3 Garanția pentru produsele cumpărate de consumatori este 24 de luni, iar garanția pentru produsele cumpărate de entități/persoane juridice nu este furnizată sau, dacă legea naţională prevede altfel, garanția se aplică pe minimul perioadei de garanție determinate de lege.

9.4 Persoanele juridice pot contacta Vânzătorul cu solicitări de garanție în termen de 6 luni de la cumpărare, dar Vânzătorul nu este obligat sa răspundă unei astfel de solicitări.

10) Opțiuni de plată 

10.1 Modalitatea de plată pentru bunurile comandate și pentru transport și ambalare este aleasa de către Cumpărător în comandă, astfel:

  • PayU – sistem de plăti online, care oferă plăți cu card de credit sau card de debit și transferuri bancare rapide (aceasta poate varia în funcție de țară);
  • Transfer bancar în contul bancar al Vânzătorului (RO79 BACX 0000 0019 5692 2000) (denumit în continuare "Contul Vânzătorului")
  • Plata la livrare (denumit în continuare “PLL”) 10.2 Costul livrării și ambalajului, precum și transportul, sunt declarate în timpul procedurii de comanda și pot fi schimbate.

10.3 În cazul plații PLL, prețul vânzării este datorat la momentul predării bunurilor. În cazul plății prin sistem de plăți online, plata trebuie să fie efectuată imediat după încheierea contractului, altfel nu va fi procesata de către Vânzător și cumpărarea va fi considerată revocată.

10.4 În cazul transferului bancar, plata trebuie efectuată în termen de 5 zile de la încheierea Contractului de Vânzare – Cumpărare. Cumpărătorul este obligat să declare detaliile bancare ale plații. Obligația Cumpărătorului de a efectua plata bunurilor comandate este executată atunci când Vânzătorul primește plata în contul bancar specificat.

10.5 Vânzătorul are dreptul, mai ales atunci Cumpărătorul nu furnizează informații suplimentare (art. 3.6), să solicite plata prețului integral al cumpărării înainte de trimiterea bunurilor către Cumpărător. Dacă Cumpărătorul este companie, prevederile art. 2119 alin. 1 din Codul Civil nu se vor aplica.

10.6 Voucher și reducerile aplicabile pentru bunuri nu se pot combina, dacă nu este specificat altfel.

10.7 Vânzătorul este plătitor de TVA. Vânzătorul emite factura după plată integrală a prețului. Factura se trimite la adresa de e-mail a Cumpărătorului.

11) Modalități de livrare 

11.1. Bunurile sunt livrate Cumpărătorului la adresa prevăzută în comandă și în modul ales de către Cumpărător în comandă, dacă nu se specifică altfel.

11.2 Mai puțin în cazul în care Contractul de Cumpărare prevede altfel, obligația Vânzătorului de a trimite Bunurile Cumpărătorului este generata la data plații integrale a prețului de cumpărare, daca plata a fost încasata de către Vânzător înainte de ora 11:00 Ora Europei Centrale (CET) Această prevedere nu se aplica în cazul plății la livrare.

11.3 Bunurile tangibile se livrează prin curier cu livrare speciala mai puțin în cazul în care s-a agreat altfel.

11.3.1 Bunurile sunt expediate de către Vânzător în ziua în care Contractul de Vânzare – Cumpărare este încheiat (daca este încheiat înainte de ora 11:00 CET) și Cumpărătorul și-a executat obligația de plată a prețului sau a ales opțiunea de plată la livrare.

11.3.2 Timpul estimat de livrare este de maxim 3 zile lucrătoare.

11.3.3 Cumpărătorul nu este obligat să accepte niciun pachet care prezintă semne de degradare.

11.3.4 În cazul în care Cumpărătorul primește un pachet incomplet sau degradat, acesta este obligat să informeze imediat transportatorul, precum și pe Vânzător.

11.4 Livrarea electronica a software-ului (ESD)

11.4.1 Livrarea electronica a software-ului exclude opțiunea plații la livrare.

11.4.2 Cheia electronică a software-ului este trimisă în termen de 48 de ore după îndeplinirea de către Cumpărător a obligației de plată a prețului.

11.5 Bunurile nu pot fi ridicate personal.

11.6 În cazul în care modalitatea de transport este negociată în temeiul unei cerințe a Cumpărătorului, Cumpărătorul își asuma riscul și costurile adiționale asociate acestei modalități de transport.

11.7 Daca Vânzătorul trebuie sa livreze Bunurile intr-un loc prevăzut de către Cumpărător în comandă, Cumpărătorul este obligat să primească bunurile la livrare.

11.8 În cazul livrărilor succesive sau a livrării prin alte modalități decât prevăzute în comandă, Cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate livrării repetate sau costurile asociate cu alte modalități de livrare.

12) Denunțarea unilaterală a contractului / Returnarea produsului 

12.1 Cumpărătorul, dacă este consumator, conform art. 9 alin. 1 din OUG 34/2014, beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage din contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. 3 şi la art. 14.

12.2 Vânzătorul oferă o perioadă adițională de denunțare unilaterala a contractului - de 30 de zile, din momentul recepționării produsului de către consumatori.

12.3 Denunțarea unilaterala poate fie efectuată prin e-mail sau prin scrisoare la adresa Vânzătorului. Formularul de denunțare unilaterala a contractului este pus la dispoziția Clientului la adresa http://www.forscope.ro/reclamatii-si-returnari/

12.4 În ambele cazuri de denunțare unilaterala a contractului (prin e-mail sau scrisoare), Clientul trebuie să trimită o declarație, completată și semnată, prin poștă la adresa Vânzătorului.

12.5 Declarația Clientului este disponibilă la http://www.forscope.ro/reclamatii-si-returnari/

12.6 La denunțarea unilaterală a contractului, Cumpărătorul trebuie să trimită Bunurile, documentația completă și declarația Clientului, completată și semnată.

12.7 Vânzătorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Cumpărătorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificata și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de denunțare unilaterala a contractului a consumatorului în conformitate cu art. 11 din OUG 34/2014. Banii vor fi returnați în contul bancar Cumpărătorului, așa cum este acesta prevăzut în formularul de denunțare unilaterală.

12.8 Vânzătorul nu este obligat să returneze banii, dacă declarația Clientului nu este completată și semnată de către Cumpărător sau oricare dintre componentele cheie ale Bunurilor (cum sunt certificatul de autorizare sau certificatul electronic) lipsește, deoarece Bunurile se consideră astfel deteriorate ireversibil.

12.9 Vânzătorul nu este obligat să restituie prețul integral pentru Bunuri, dacă Bunurile restituite sunt deteriorate. O reducere parțiala a sumei va fi aplicată.

12.10 Cumpărătorul va suporta costurile în cazul returnării Bunurilor la vânzător, dacă legea nu prevede altfel.

12.11 Cadourile obținute împreună cu Bunurile trebuie returnate dacă Bunurile principale sunt returnate.

12.12 Adresa sediului Vânzătorului pentru returnare de produse sau renunțare este: RA Software s.r.o., Nove sady 988/2, 602 00 Brno, Republica Ceha.

12.13 Articolele 12.1 – 12.11 nu se aplica persoanelor juridice. Renunțarea la contract a Cumpărătorului, care este persoana juridica, nu este posibila, cu excepția faptului când legislaţia statului prevede altfel.

13) Protecția datelor cu caracter personal 

13.1 Protecția datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului, persoana fizică, este prevăzută de legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 privind protecția datelor cu caracter personal.

13.2 Cumpărătorul este de acord sa ii fie procesate datele personale, adică: numele, adresa, numărul de identificare, numărul de identificare fiscală, adresa de e-mail, număr de telefon etc. (denumite în continuare în mod colectiv “date cu caracter personal”).

13.3 Cumpărătorul este de acord cu procesarea datelor cu caracter personal de către Vânzător în scopul realizării drepturilor și executării obligațiilor izvorând din Contractul de Vânzare – Cumpărare, precum și în scopul menținerii contului de utilizator. În cazul în care Cumpărătorul nu decide altfel, Cumpărătorul este de acord, de asemeni, cu procesarea datelor cu caracter personal de către Vânzător în scopul trimiterii de mesaje comerciale și informații Cumpărătorului. Vânzătorul poate furniza date cu caracter personal procesate terților – parteneri de afaceri ai Vânzătorului, în scopul trimiterii de oferte de marketing și de afaceri subiectului datelor personale. Consimțământul pentru procesarea datelor cu caracter personal, în integralitatea sa prevăzut în acest articol, nu este o condiție care ar determina imposibilitatea încheierii Contractului de Vânzare – Cumpărare.

13.4 Cumpărătorul acceptă răspunderea de a declara corect și sincer datele cu caracter personal și de a le menține actuale. Cumpărătorul acceptă de asemenea răspunderea de a informa fără întârziere Vânzătorul în cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal declarate se modifică.

13.5 Datele cu caracter personal ale Cumpărătorului sunt furnizate transportatorilor cu scopul unic de a se livra bunurile comandate. Datele cu caracter personal ale Cumpărătorului nu sunt transmise terților fără acordul prealabil al Cumpărătorului.

13.6 Datele cu caracter personal pot fi păstrate o perioada nelimitata. Datele cu caracter personal vor fi procesate electronic intru-un mod automat sau în format tipărit sau în mod neautomat.

13.7 Cumpărătorul confirmă că informaţiile personale sunt corecte și că toate datele cu caracter personal au fost furnizate voluntar Vânzătorului.

13.8 În cazul în care Cumpărătorul consideră că Vânzătorul sau procesatorul (art. 13.5) efectuează procesarea datelor sale cu caracter personal într-un mod care nu este corespunzător pentru protecția vieții private a Cumpărătorului sau este contrar legii, în special în condițiile în care datele cu caracter personal nu sunt potrivite pentru scopul procesării, poate :

13.8.1. să solicite Vânzătorul sau procesatorului explicații.

13.8.2. să solicite Vânzătorului sau procesatorului să rectifice situația.

13.9 În cazul în care Cumpărătorul solicită informații privind procesarea datelor sale cu caracter personal, Vânzătorul trebuie să furnizeze aceste informații. Vânzătorul are dreptul să solicite compensație rezonabilă, care să nu depășească însă costul furnizării informației necesare.

13.10 Dacă legislaţia naţională prevede astfel, consumatorul își poate retrage acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal. Retragerea trebuie sa fie efectuata prin e-mail trimis la adresa Vânzătorului. Vânzătorul sau alt procesator de date, care a obținut datele de la Vânzător, trebuie să înceteze imediat procesarea datelor cu caracter personal ale parții care se retrage.

13.11 Cumpărătorul este de acord să primească informații privind bunurile, serviciile sau compania Vânzătorului la adresa sa de e-mail. Cumpărătorul este de acord să primească mesaje comerciale ale Vânzătorului la adresa sa de e-mail.

13.12 Cumpărătorul este de acord cu salvarea așa-numitelor cookies în calculatorul său. În care este posibil ca întreaga procedură de comandă și toate drepturile și obligațiile Vânzătorului izvorând din Contractul de Vânzare – Cumpărare, fără necesitatea salvării cookies în calculatorul Cumpărătorului, Cumpărătorul poate renunța la acordul de salvare a cookies în calculatorul său.

14. Drepturi cu privire la funcționarea defectuoasă 

14.1 Drepturile și obligațiile părților privind funcționarea defectuoasa trebuie să fie guvernată de către legislaţia naţională a Cumpărătorului dacă acesta este consumator, sau de legislaţia Cehiei, în cazul în care Cumpărătorul este persoană juridică (incluzându-se prevederile art. 1914 - 1925, 2099 - 2117 și 2161 - 2174 ale Codului civil ceh).

14.2 Cumpărătorul este obligat să informeze Vânzătorul cu privire la funcționarea defectuoasă, precum este prevăzut mai jos, în termen de maxim doua luni de la descoperirea acesteia, dar nu mai târziu de șase luni de la cumpărare. Orice raportare a funcționarii defectuoase efectuate după șase luni de la cumpărare nu va fi acceptata de către Vânzător.

14.3 Vânzătorul este obligat către Cumpărător să furnizeze bunuri fără defecte la livrare. În particular, Vânzătorul este răspunzător către Cumpărător, la momentul la care acesta preia bunurile:

14.3.1 Bunurile au proprietățile prevăzute de către parți, iar în absenta unei astfel de prevederi, au acele proprietăți pe care Vânzătorul le-a descris sau pe care Cumpărătorul le aștepta data fiind natura bunurilor în cauză și reclama efectuata de către Vânzător

14.3.2 Bunurile sunt potrivite pentru a fi folosite în scopul declarat de către Vânzător sau pentru care astfel de lucruri sunt în mod obișnuit folosite

14.3.3 Calitatea și designul Bunurilor corespund modelului sau exemplului agreat dacă această calitate sau design au fost determinate în baza unui model sau exemplu agreat.

14.3.4 Cantitatea, măsurile și masa Bunurilor

14.4 Vânzătorul declară expres că este singurul proprietar al Bunurilor și că în această Vânzare – cumpărare a îndeplinit toate obligațiile impuse de vânzarea – cumpărarea acestui tip de bunuri.

14.5 În cazul în care exista un defect în termen de șase luni de la predare, bunul este prezumat ca fiind deja defect la livrare.

14.6 Drepturile izvorând din funcționarea defectuoasa trebuie exercitată de către Cumpărător la sediul Vânzătorului.

14.7 În cazul în care Cumpărătorul denunța unilateral Contractul de Vânzare – Cumpărare, Cumpărătorul are obligația să trimită Vânzătorului o notificare de denunțare unilaterala și declarația care prevede ca Vânzătorul a dezinstalat din calculatorul său licența software cumpărata (“Declarația clientului”). Formularul de declarație se poate descărca de pe website-ul Vânzătorului (vezi art. 12.5). În cazul neîndeplinirii acestei obligații, denunțarea Contractului de Vânzare – Cumpărare este considerată inexistentă, iar Vânzătorul este îndreptățit să aleagă dreptul izvorând din funcționarea defectuoasă.

14.8 Orice drepturi și obligații ale părților privind răspunderea pentru funcționarea defectuoasă pot fi modificate de către Procedura Vânzătorului privind Reclamațiile.

15. Administrarea plângerilor și soluționarea disputelor 

15.1 În cazul izvorârii vreunei dispute din contract, Cumpărătorul trebuie sa contacteze departamentul de servicii pentru clienți al Vânzătorului, disponibil la:

  • Numărul de telefon afișat pe website-ul Vânzătorului
  • Formularul de contact de pe website-ul Vânzătorului

15.2 În cazul în care consumatorul nu este mulțumit cu soluția la problema survenită, poate vizita website-ul http://ec.europa.eu/odr, unde poate trimite reclamație și cerere de dezdăunare.

16. Prevederi finale 

16.1 Vânzătorul nu este ținut de codurile etice în sensul art. 1826 alin. 1 pct. e) al Codului Civil Ceh, în cazul în care Cumpărătorul este persoana juridica.

16.2 Cumpărătorul își asumă riscul modificării circumstanțelor în conformitate cu art. 1765 alin. 2 din Codul Civil, în cazul în care Cumpărătorul este persoana juridica.

16.3 Dacă oricare prevedere a Termenilor și Condițiilor este sau devine lipsită de valabilitate sau neaplicabilă, aceasta trebuie înlocuita cu o prevedere având înțeles similar. Lipsa de valabilitate sau aplicabilitate a uneia sau a mai multor prevederi nu afectează valabilitatea celorlalte prevederi. Modificările la Contractul de Vânzare - Cumpărare sau la Termeni și Condiții trebuie efectuate în scris.

In Brno 01. 01. 2017 
RA Software s.r.o. 
www.forscope.ro 

Produsul a fost adăugat în coș

    Livrare gratuită și returnarea banilor în 30 de zile